Jr. Ürün Müdürü

4PLAY Mobile Creative People · jobs@4play.com.tr Tomtom Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 163, Mısır Apartmanı, 34433, Beyoğlu, İstanbul

Aranan Özellikler

 • İlgili bir bölümden minimum lisans mezuniyeti,
 • Güçlü ve etkin araştırmalar yapabilme, analitik düşünebilme ve problem çözebilme yetenekleri,
 • Etkin sözlü iletişim yatkınlığı ve takım çalışmasına uyum sağlamak,
 • Ani gelişen durumlarda hızlı karar almak ve uygulamak,
 • Sorumlu olunan işi sahiplenme ve işlerin yürütülmesi sırasında oluşan problemlere çözüm odaklı yaklaşım,
 • Merak! Her zaman öğrenme isteğiyle işini ileri seviyeye taşımak istemek,
 • Her zaman gelişebilecek spontane partilere ayak uydurabilmek!

Avantaj Sağlayacak Özellikler

 • Agile / Scrum sertifikası sahibi olmak,
 • BI ve Tableau uygulamalarına hâkim olmak,
 • Veri analizi yapabilmek ve SQL bilmek.

İş Tanımı

 • Sorumlu olduğunuz ürünü geliştirmek için lideri olduğunuz ekibi yönlendirmek ve motive etmek,
 • Kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak, sorunlu noktaları analiz etmek ve buna göre yeni özellikler oluşturmak,
 • Sorumlu olduğunuz ürünü sağlıklı bir şekilde geliştirebilmek için KPI metriklerini izlemek ve raporlamak,
 • Operasyon planlarını oluşturmak ve geliştirmek,
 • Ekibinizle; tasarım, test ve teslim süreçlerinde işbirliği içinde olmak,
 • Anketler, konsept testi, analitik araçlar ve A / B testiyle ürün geri bildirim süreçlerini yönetmek.